Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://Divers Talent.nl

Privacyverklaring Divers Talent

Noordwijk, maart 2021
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Hieronder lees je welke persoonsgegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van Divers Talent gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Divers Talent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als uitzendorganisatie. Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van het beantwoorden van jouw vragen en pro-actief advies. Ook hier geldt het gerechtvaardigd belang en worden alleen de noodzakelijke gegevens vastgelegd. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Divers Talent.

Ontvangers

Divers Talent zal nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen. Ter beschikking stelling van jouw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van jouw gegevens aan het pensioenfonds en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of het UWV. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met jouw toestemming plaatsvinden. Ten slotte kan Divers Talent uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij verkrijg je de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht op inzage en correctie;
  • recht op verwijdering;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien je de gegevens wilt zien die bij Divers Talent over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar welkom@Divers Talent.nl of jouw directe contactpersoon binnen Divers Talent. Divers Talent zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij één van bovenstaande contactpersonen. Je kunt verzoeken dat Divers Talent jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Divers Talent zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Divers Talent jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar één van bovenstaande contactpersonen.

Website

In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij jouw toegang tot de website weigeren. De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Divers Talent verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Divers Talent heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Divers Talent worden verwerkt. Divers Talent accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies, die we opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Een cookie is een klein tekstbestand. Met de informatie in deze tekstbestanden kunnen wij je bijvoorbeeld herkennen als je later nog een keer op onze website komt.

Soorten cookies

Functionele cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website

We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is jouw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld jouw inloggegevens bewaren. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als je op onze website bent.

Analytische cookies: cookies om onze websites te analyseren

We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Voor deze cookies is jouw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.
We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

  • Hoelang je op onze website bent.
  • Welk apparaat je gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
  • Via welke advertenties je op onze website bent gekomen.
  • Welke internetbrowser je gebruikt.
Marketingcookies: cookies om advertenties te plaatsen

Met deze cookies bekijken we welke pagina’s je hebt bezocht op onze website. Deze informatie gebruiken we om voor jou relevante advertenties van Divers Talent te plaatsen op andere websites die je bezoekt. We werken hiervoor samen met advertentiepartners zoals Google, linkedin of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze advertenties interessant kunnen zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites je nog meer bezoekt. We plaatsen deze cookies alleen als je ons hier toestemming voor geeft.

Let op: Geef je ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat je aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op jouw gedrag.

Bewaartermijn

Divers Talent zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan toegestaan en nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. In het geval van jouw overeenkomst met Divers Talent zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen heeft Divers Talent noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van effectieve back-up procedures. Ook is de toegang tot de software beveiligd met verschillende soorten authenticaties. Daarnaast is er een contactpersoon voor de gegevensbescherming aangesteld.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Divers Talent en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Divers Talent; welkom@Divers Talent.nl of telefoonnummer 06-54222000